Return to Nemetalni

Minix

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredeni oko centralnog ojačavajućeg člana opletenog vodo-nepropusnom trakom,  u labavim mini cevčicama (mini loose tubes)  i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom

 

Primena
Namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju
·  Za tehnologiju uduvavanja u mikrocevi
·  Naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH)
·  Međugradske komunikacije
·  Distributivne optičke mreže

Karakteristike
·  Ekstra laka konstrukcija i jednostavna instalacija
·  Više kablova u cevima ili instaliranje u mikrocevima
·  Spoljni oklop sa UV zaštitom
·  Postojanost i dug radni vek
·  Imunost na atmosferska pražnjenja i elektromagnetne interferencije
·  Nije potrebno uzemljavanje
·  Konstrukcija koja štedi vaš novac

Preuzmite detaljne tehničke karakteristike: MinixA     MinixB      MinixB_96      MinixB_144