Return to Optički kablovi

Nemetalni

Ova grupa optičkih kablova u svojoj konstrukciji ne sadrži metalne elemente.

Ecore

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredena oko centralnog ojačavajućeg člana u labavim cevčicama ispunjenim gelom (loose tubes),  opletom od poliesterske trake, i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom Primena namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju ·  Gradovi i naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH) ·  Međugradske komunikacije ·  Distributivne optičke mreže Karakteristike ·  Laka konstrukcija i …

Dryco

  Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredena oko centralnog ojačavajućeg člana u labavim cevčicama (loose tubes), opletenim higroskopnom suvom trakom, i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom   Primena Namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju ·  Naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH) ·  Međugradske komunikacije ·  Distributivne optičke mreže Karakteristike ·  Laka konstrukcija i jednostavna instalacija …

Minix

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredeni oko centralnog ojačavajućeg člana opletenog vodo-nepropusnom trakom,  u labavim mini cevčicama (mini loose tubes)  i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom   Primena Namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju ·  Za tehnologiju uduvavanja u mikrocevi ·  Naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH) ·  Međugradske komunikacije ·  Distributivne optičke mreže Karakteristike …

Xcore

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredena oko centralnog ojačavajućeg člana u labavim cevčicama ispunjenim gelom (loose tubes), opletenim poliesterskom trakom, ojačanim plaštom od fiber vlakana ili Aramida (Kevlara) i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim oklopom Primena Namenjeni su za spoljnu instalaciju ·  Međunarodne komunikacije, tranzit i veliki rasponi ·  Naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH) ·  Međugradske …