GPS tracking

maxeltrack.GPS

 

 

– Opis sistema

GPS sistem  maxeltrack  za praćenje i racionalizaciju voznog parka, u potpunosti je  domaći proizvod, od razvoja softvera do projektovanja i proizvodnje korisničkih teminala. Odlikuje visokom pouzdanošću, velikim brojem dodatnih korisničkih opcija i niskom cenom eksploatacije.

Namenjen je prvenstveno racionalizaciji upotrebe voznog parka, njegovim upravljanjem uz mogućnost uvida u realnom vremenu parametara kretanja i pozicije vozila u maxeltrackGPS sistemu.

Pored osnovnih podataka o statusu vozila fleksibilnost sistema omogućuje i značajan broj opcija (npr. kod taksi službe iformacija slobodno-zauzeto ili kod teretnih i dostavnih vozila  prazan-pun tovarni prostor, sigurnosne i protivsabotažne opcije kao i slanje SMS-a na zadati telefonski broj u predviđenim kritičnim situacijama ili kod narušavanja bezbednosti vozila.  Takođe,  GPS maxeltrack sistem je projektovan tako da je pored predviđenih terminala u vozilima, moguće u sistem uvesti i mobilne „android“ telefonske aparate instaliranjem softvera razvijenog za ovu namenu čime se, takođe, može pratiti pozicija kao u nekim specifičnim situacijama: planinari, gorska služba spašavanja, čuvarske službe na velikim površinama….

 

Uz mogućnost praćenja u realnom vremenu vozila (mesto, brzina, nadmorska visina, azimut, smer na drumu..),  serveri  maxeltrackGPS  sistema sve pomenute podatke o vozilu arhiviraju i vode statistički pregled korišćenja vozila po vremenu i datumu te je time korisniku preko opcije History omogućen naknadni uvid u istoriju kretanja vozila za odabrani datum i vreme ili period za koji je korisnik zainteresovan preko izbora datuma, meseca i vremena u kalendarima pod opcijama „Od“ i „Do“. Trenutno podešeni parametri omogućavaju pregled istorije kretanja i status svakog vozila pojedinačno do 100 dana unazad.

Statistiku vozila moguće je štampati aktiviranjem opcije „Pregled“, gore-levo, kao i štampanjem putanje kretanja vozila za navedeni period izborom opcije „Štampa mape“.

 

-Pristup

Korisnik maxeltrackGPS sistemu pristupa putem interneta sa bilo koje pristupne tačke preko web adrese http://maxeltrack.com  i jedinstvenog korisničkog imena i pristupne šifre. Jedan korisnik može imati više korisničkih šifara odnosno grupa za uvid u poziciju vozila zavisno od unutrašnje  organizacije ili od nivoa ovlašćenja za kontrolu vozila po vrsti i nameni.

 

-Korisničke opcije

Nakon pristupa sistemu uz pomoć korisničkog imena i šifre, na ekranu će se otvoriti korisnički panel sa mapom, korisničkim alatima i spiskom vozila u padajućem meniju za čije praćenje je korisnik ovlašćen. Grafičkim alatima je moguće menjati razmeru geografskih karata, pomerati gore-dole i levo-desno kao i aktiviranjem grafičke oznake (+) na ekranu gore desno otvoriti prozor preko koga je moguća promena geografske karte uključujući i hibridnu mapu sa satelitskim snimcima vozila na kome se praćeno vozilo nalazi.

Klikom na odabrano vozilo u spisku vozila,  biće postavljeno u centar mape za praćenje.

U osnovnom prikazu, vozilo je vidljivo na način kako je dato u legendi na ekranu -dole levo- a po zahtevu korisnika može se dodeliti slika vozila (putničko, teretno, autobus, motocikl, plovni objekat, radna mašina..) kao i odabrati specifična boja karoserije.

 

 

Maxel Tracking v 2.4