Return to Nemetalni

Ecore

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredena oko centralnog ojačavajućeg člana u labavim cevčicama ispunjenim gelom (loose tubes),  opletom od poliesterske trake, i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom

Ecore_cEcore_p

Primena
namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju
·  Gradovi i naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH)
·  Međugradske komunikacije
·  Distributivne optičke mreže

Karakteristike
·  Laka konstrukcija i jednostavna instalacija
·  Spoljni oklop sa UV zaštitom
·  Postojanost i dug radni vek
·  Imunost na atmosferska pražnjenja i elektromagnetne interferencije
·  Nije potrebno uzemljavanje
·  Konstrukcija koja štedi vaš novac

Preuzmi detaljne tehničke karakteristike  : EcoreA      EcoreB