Dryco

 

Optička vlakna u zaštitnom želatinu, SZ upredena oko centralnog ojačavajućeg člana u labavim cevčicama (loose tubes), opletenim higroskopnom suvom trakom, i MDPE(HDPE) spoljnim zaštitnim plaštom

 

Primena
Namenjeni su za unutrašnju i spoljnu instalaciju
·  Naselja (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH)
·  Međugradske komunikacije
·  Distributivne optičke mreže

Karakteristike
·  Laka konstrukcija i jednostavna instalacija
·  Laka i brza priprema kabla za završno povezivanje
·  Spoljni oklop sa UV zaštitom
·  Odlična zaštita od vode i vlage
·  Postojanost i dug radni vek
·  Imunost na atmosferska pražnjenja i elektromagnetne interferencije
·  Nije potrebno uzemljavanje
·  Konstrukcija koja štedi vaš novac

 

Preuzmi detaljne tehničke karakteristike : DrycoA     DrycoB