Return to E-fiskalizacija

Šta dalje?

  1. Registrovali ste poslovni prostor i dobili jedinstvenu oznaku poslovnog prostora. Ukoliko niste pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili na 065/2417879;
  2. Vi ili vaš knjigovođa podneo je zahtev za subvenciju. Ukoliko niste pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili na 065/2417879;
  3. Odlučite se za model kase ili drugo rešenje. Ukoliko imate dilema ili pitanja pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili na 065/2417879;
  4. Zatražite predračun za odgovarajući model kase ili rešenje na mail maxel@sbb.rs ili telefonom na 011/2835586, 011/3048586, 065/241787;
  5. Preuzmite Ugovore o kupovini EFU i o servisiranju u garantnom i vangarantnom roku. Ukoliko se odlučite za dalji nastavak saradnje popunite Ugovore o kupoprodaji i servisiranju i odaberite odgovarajuće opcije (član 5. Ugovora o servisiranju);
  6. Nakon što izvršite uplatu popunite obrazac PEP kojim ovlašćujete direktora Maxel d.o.o. da može u vaše ime obavljati sve poslove vezane za e-fiskalizaciju (potvrdite polje 4.6), oročite ga (rubrika 3.7) i overite. Podatke o ovlašćenom licu Maxel d.o.o. možete dobiti pozvom na broj 065/2417879. Celokupnu proceduru možete i sami obaviti ukoliko imate kvalifikovan sertifikat i pristup portalu E-porezi. Važno je da znate za koji vam je uređaj odnosno rešenje potreban bezbednosni elemenat;
  7. Ukoliko nama prepustite obavljanje tog posla mi ćemo prvo vaše ovlašćenje dostaviti poreskoj upravi, i nakon što nas verifikuju, kroz portal trebovati bezbednosni elemenat za vas;
  8. Bezbednosni elemenat preuzimamo mi ako ste nas ovlastili ili vi, ako to radite lično;
  9. Maxel d.o.o. vrši sve ostale radnje vezane za fiskalizaciju kase, unos artikala itd;
  10. Pozovite nas da se dogovorimo oko preuzimanja EFU kao i obuke zaposlenih: 011/2835586 i 065/2417879;