E-fiskalizacija

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (EFU), putem kojeg će obveznik fiskalizacije koji vrši promet na malo izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Obaveza izdavanja fiskalnog računa uključuje sada i primljeni avans za budući promet na malo.

Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. Ovo je moguće jer se sada evidencija izdatih računa praktično odvija u realnom vremenu, komunikacijom između EFU i Sistema za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SFU)

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su:

– Procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR). Procesor fiskalnih računa može da bude softverski i/ili hardverski modul. LPFR omogućava izdavanje fiskalnih računa u slučaju prekida internet veze tako što beleži i potpisuje sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze;

– Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR); ESIR je hardverski (kasa) ili softverski (PC, tablet ) modul u koji poreski obveznik unosi podatke o prometu i iz kojega izdaje fiskalni račun u štampanom ili elektronskom obliku. ESIR je zapravo onlajn fiskalna kasa koja ispunjava sve zahteve eFiskalizacije.

– Bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

ŠTA JE UOPŠTE VIRTUELNI PFR I KADA SE KORISTI?

Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje.

Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

DO KADA GRAĐANI MORAJU DA PREĐU NA NOVI MODEL?

Tranzicioni period počeo je 1.novembra 2021. godine. Od tada poreski obveznici mogu postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije.

Ukoliko jedan prodajni objekat uđe u tranzicioni period, obaveza je da svi fiskalni uređaji u tom objektu budu u istom statusu.

Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije je do 30. aprila 2022. godine.

KAKO ODABRATI FISKALNI UREĐAJ?

Građani imaju na raspolaganju širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obveznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj – kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu na primer opredeliti za rešenje koje podrazumeva tablet, na kome treba instalirati softver za kasu (ESIR), nabaviti lokalni procesor fiskalnih računa(LPFR), kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač.

Maxel se opredelio da našim klijentima ponudimo rešenje za koje smatramo da je najednostavnije i najekonomičnije. Radi se o novim modelima licenciranih fiskalnih kasa proizvođača Int Raster iz Beograda. One se u upotrebnom smislu ne razlikuju mnogo od dosadašnjih, a ispunjavaju sve uslove nove eFiskalizacije. U kasama se nalaze sertifikovani LPFR i ESIR procesori, integrisani termalni štampač, kao i mesto za bezbednosni element. I sva komunikacija se radi automatski. Svaka kasa ima mogućnost da se na internet poveže preko LAN-a, WiFi ili 4G mobilne mreže. LAN je uvek omogućen a korisnik mora da se unapred opredeli za WiFi ili 4G/GPRS kao drugu opciju. DP-150MX i DP-25MX imaju opcionu mogućnost da rade i na baterije, dok je kod WP-50MX baterija uključena. Sve kase automatski izvršavaju operacije predviđene novim Zakonom o eFiskalizaciji.

KAKO SE PRIJAVITI/FISKALIZOVATI U NOVOM MODELU?

Poreski obveznik je u obavezi da od 1. oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi popuni prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata, a nakon toga u svoje poresko sanduče dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju.

Direktno sa portala ePorezi se prijavljuje na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija), gde može da zatraži izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i poslovni prostor koji je prethodno prijavio. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Bezbednosni elementi u vidu kartice se zatim mogu podići u nadležnoj filijali Poreske uprave, a ako su u vidu fajla onda se šalju u poresko sanduče.

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, on se ubacuje u odabranin uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces eFiskalizacije.

TROŠKOVI

Nema ih – država će putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije sve realne troškove prelaska na novi model.

Poreski obveznici će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije.

ŠTA KAD NEMA INTERNETA?

Račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza.

U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze.

KAKO ZNATI DA JE RAČUN VALIDAN?

U novom modelu fiskalizacije svaki fiskalni račun sadržaće QR kod, putem koga će kupac ili korisnik usluge moći da proveri da li je račun validan. Takođe, na ovaj način će se automatski kvalifikovati za buduće onlajn nagradne igre.

BEZ DEFISKALIZACIJE STARIH UREĐAJA

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanje starih uređaja van funkcije.

ZAŠTO OVAJ MODEL FISKALIZACIJE?

Novi model fiskalizacije će, prema najavama, rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent.

Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a takođe i za štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obavezni godišnji servis fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd.

Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

E-fiskalni uređaji

Integrisan LPFR, ugrađen SmartCard čitač Konekcije: LAN, WiFi ili GPRS 4G, USB, RS232, BT (opc.) Periferije: sef za novac, barkod skener, vaga, displej Baza artikala 24.000, pretraga po nazivu, kodu i barkodu Širina rolne: 58mm Ugrađen displej za kupce Napajanje 9V/4A- Li-Ion baterija 2500 mAh (opc.) Integrisan LPFR, ugrađen SmartCard čitač Konekcije: LAN, WiFi ili …

Cenovnik E-fiskalnih uređaja

Sertifikati za EFU

Ugovori i obrasci

Šta dalje?

Registrovali ste poslovni prostor i dobili jedinstvenu oznaku poslovnog prostora. Ukoliko niste pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili na 065/2417879; Vi ili vaš knjigovođa podneo je zahtev za subvenciju. Ukoliko niste pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili na 065/2417879; Odlučite se za model kase ili drugo rešenje. Ukoliko imate dilema ili pitanja pozovite Maxel d.o.o. 011/2835586 ili …